A new sustainable model for society?

Up to 70 percent of CO2 emissions are caused by our way of living and daily consumption. We need new models and solutions that can change our lifestyles. Blueprint 2025 will examine what it takes to accelerate Denmark’s transition to a sustainable society by creating a “sustainability tripartite agreement” between citizens, companies and authorities.

It’s time to show the world how to deliver solutions that promote a sustainable way of living – by working across sectors. With Drejebog 2025, Sustainia wants to gather expertise and knowledge that can position Denmark as a global role model and turn mutating crises into new opportunities.

Who is behind?

The expert network consists of a number of prominent key people, institutions and investors from a large number of different corners of society, as well as the Danish Ministry of Climate, Energy and Utilities. The mission is to compile a catalogue of possible solutions to the complex challenges of the future. Together, they will work towards positioning Denmark as a pioneering country in sustainable change.

Learn more about the people behind

Citizens, companies and authorities

Målet er at skabe en slags “bæredygtighedens trepartsaftale” mellem borgere, virksomheder og lovgivende myndigheder og i fællesskab sikre en bæredygtig adfærd og omstilling.

For at borgerne kan gennemføre markante adfærdsændringer, skal virksomhederne levere bæredygtige produkter og ydelser, mens myndigheder og politikere skal skabe de bæredygtighedsfremmende rammer og reguleringer.

Det gøres igennem en Drejebog for Danmark

“Drejebog for Danmark” er en meget vigtig kilde til at forstå, hvordan de største udfordringer griber ind i hinanden og kræver nye sammenhængende svar og tvinger os til at handle på tværs af sektorer og brancher. Det er læren af klimaforandringer, tab af biodiversitet og Covid-19. Udfordringen er ny, og derfor bliver vi nødt til at eksperimentere os frem. Vi har ingen tid at spilde.”

Katherine Richardson
Professor og leder
Sustainability Science Center, KU

“Sammensætningen for gruppen bag Drejebog for Danmark skal afspejle, hvor komplekse udfordringerne er og derfor at de kun kan løses på tværs af sektorer – og med befolkningen omkring bordet.”

Erik Rasmussen
Stifter af Sustainia og initiativtager til Drejebog for Danmark
Se styregruppe og ekspertnetværk

"Sustainia World" – a key element in the Blueprint

Som vigtig drivkraft i omstillingen skal den tidligere militærlejr i Auderød omdannes til et digitalt og fysisk eksperimentarium for en bæredygtig levevis.

I tæt samarbejde med bl.a. Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet og Poul Due Jensens Fond undersøges, om lejren netop kan blive et internationalt kraftcenter, der under titlen “Sustainia World” skal afdække og teste, hvordan vi kan kan gennemføre markante ændringer i vores daglige forbrugsmønstre.

Et projekt i to faser

Frem til januar 2021…

er opgaven at vurdere mulighederne for, hvordan Danmark bliver en europæisk rollemodel for bæredygtige samfundsmodeller inden 2025 samt at omdanne Auderødlejren til et fysisk eksperimentarium. 

Fra januar 2021 og frem til 2025…

er det målet at initiere og koordinere en bred involvering omkring gennemførelsen af konkrete ideer og planer, der kan accelerere en bæredygtig omstilling af Danmark – under forudsætning af fortsat bred opbakning og finansiering. Danmark forventes samtidig at være positioneret som en europæisk rollemodel og en integreret del af det planlagte New European Bauhaus med Sustainia World i Auderødlejren som et fysisk og digitalt omdrejningspunkt.

“Sustainia World giver mulighed for at tage det næste grønne skridt og vise en endnu bredere vifte af grønne løsninger og leveformer frem og samtidig være et eksperimentarium for helt nye grønne løsninger.” 

Dan Jørgensen
Minister
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

“Det er vigtigt, at vi på tværs af industrier og interesse-
grupper får en fælles agenda, og får identificeret de aktuelle problemer, som vi i fællesskab kan tage vare om.”

Thomas Thune Andersen
Chair, Ørsted A/S

Advisory Board

Sustainia has gathered a unique advisory board – representing specialised cluster of competencies – which together embrace the insights and the experiences that will help to create the framework for the transition to a sustainable society. Read more about the 14 members and the rest of the expert network.

Do you want to know more about the advisory board and the entire expert network?

Learn more

Har du spørgsmål til projektet?

Du er velkommen til at kontakte os i forhold Drejebog for Danmark og Sustainia World. Hvad enten det drejer sig om et muligt samarbejde, gode ideer eller nysgerrighed, hører vi gerne fra dig. 

Erik RasmussenStifter, Sustainia
KONTAKT