bæredygtig SMV


grøn vækst

Få 150.000 kr i støtte til din virksomheds grønne omstilling med SMV:Grøn (læs mere her).

kom godt videre


Rådgivning

Med SMV:Grøn – Voucher 2 – kan du få finansiel støtte til at komme videre med din virksomheds grønne planer. Du kan få op til 150.000 kr. til rådgivning, investering og kompetenceudvikling, der gør din virksomhed endnu mere grøn. Du kan få glæde af Voucher 2, hvis din virksomhed allerede har en grøn plan, og du har en ambition om at sætte fart på planerne. Kontakt os for at høre, hvordan vi kan hjælpe.

Kontakt os

vi kortlægger dit potentiale


grøn digitalisering

Hvilke IT-teknologiske muligheder er der for at din virksomhed kan komme billigere, hurtigere og mere effektivt i mål med realiseringen af jeres bæredygtighedsmål?

Gennem et struktureret, intensivt projektforløb afdækker vi sammen med Jer, hvordan data og teknologi som f.eks Internet of Things, avanceret dataanalyse, kunstig intelligens, automatisering  og 5G vil kunne hjælpe Jer med at spare energi, vand og ressourcer.  Vi analyserer ligeledes jeres eksisterende produkt- og service-portefølje med henblik på at identificere muligheder for, med teknologi at kunne forbedre deres bæredygtighed i et livscyklus og anvendelsesperspektiv.

Endvidere identificerer vi de mest relevante løsninger og leverandører og hjælper Jer med kvalificeringen heraf.

Vi leverer:

  • 1 workshop: Sustainable Business Opportunity Mapping
  • Rapport med identifikation og vurdering af potentialer i grøn digitalisering
  • Liste over potentielle løsningsmuligheder og leverandører
  • Facilitering af møder med udvalgte leverandører
  • Anbefaling til videre forløb
Kontakt os

undgå greenwashing


bæredygtighedsrapport

Flere og flere SMV’ere begynder at bruge afrapportering på bæredygtighed i deres forretningsudvikling. Markedsføringslovens § 13 slår fast, at virksomheder skal kunne dokumentere rigtigheden af oplysninger om faktiske forhold, og det gælder også markedsføring af jeres bæredygtighedsindsats. Sammen bygger vi jeres bæredygtighedsrapport. Har I allerede een, kan vi hjælpe jer med at løfte den eller gå mere i dybden og udforske nye områder, der skaber værdi. Hos os er faktabaseret fortælling i fokus, så den gode historie bag jeres grønne resultater står tydeligt frem, og kan verificeres. Vi sikrer os med andre ord, at I lever op til forbrugerombudsmandens guideline for grøn markedsføring.

softwareplatform


automatisering af ledelse og rapportering

Ledelse- og rapportering af bæredygtighedsaktiviteter og resultater kræver ofte mange – og nye typer –  af data og informationer på tværs af virksomheden. I dag er rapporteringen i SMVerne oftest en årlig tidskrævende som kommer på toppen af andre årsafslutningsopgaver. Men hvis virksomhedens ambitiøse bæredygtighedsmål skal nås, kræves hyppigere rapportering til bestyrelse, topledelse og andre interne interessenter – også måske også til virksomhedens investorer og bankforbindelse.

Sustainia kan tilbyde at implementere en række bæredygtighedsplatforme. Platformene er typisk brugervenlige og fleksible, understøtter såvel dansk lovgivning som den kommende EU Taxonomy og anerkendte globale standarder som GRI. Der er endvidere flere muligheder for automatisering af dataindhentning, workflow automatisering mm, og giver derfor de bedste muligheder for at bruge tiden på dataanalysen frem for tidskrævende arbejde med regneark og manuelle beregninger.

Vi leverer:

  • Interessent- og governance analyse
  • Kravs- og dataanalyse
  • Opsætning- og konfigurering af platform
  • Konfigurering af internt dashboard til ledelsen
  • Instruktion til nøglebrugere

Såfremt I ikke tidligere har udarbejdet en bæredygtighedsrapport eller ønsker udvikle jeres eksisterende tilbyder vi også hjælp her til.

SMV:Grøn er administreret af Erhvervshus Nordjylland. Gå til ansøgningsportalen her eller skriv til hello@sustainia.me og kom godt i gang


Rasmus Schjødt Pedersen Sustainia CEO

Rasmus Schjødt Larsen

CEO