bæredygtig SMV


grøn vækst

Få 150.000 kr i støtte til din virksomheds grønne omstilling med SMV:Grøn (læs mere her).

kom godt videre


Rådgivning

Med SMV:Grøn – Voucher 2 – kan du nu få finansiel støtte til at komme videre med din virksomheds grønne planer. Du kan få op til 150.000 kr. til rådgivning, investering og kompetenceudvikling, der gør din virksomhed endnu mere grøn. Du kan få glæde af Voucher 2, hvis din virksomhed allerede har en grøn plan, og du har en ambition om at sætte fart på planerne. Kontakt os for at høre, hvordan vi kan hjælpe.

Kontakt os

vi kortlægger dit potentiale


grøn digitalisering

Hvilke IT-teknologiske muligheder er der for at din virksomhed kan komme billigere, hurtigere og mere effektivt i mål med realiseringen af jeres bæredygtighedsmål?

Gennem et struktureret, intensivt projektforløb afdækker vi sammen med Jer, hvordan data og teknologi som f.eks Internet of Things, avanceret dataanalyse, kunstig intelligens, automatisering  og 5G vil kunne hjælpe Jer med at spare energi, vand og ressourcer.  Vi analyserer ligeledes jeres eksisterende produkt- og service-portefølje med henblik på at identificere muligheder for, med teknologi at kunne forbedre deres bæredygtighed i et livscyklus og anvendelsesperspektiv.

Endvidere identificerer vi de mest relevante løsninger og leverandører og hjælper Jer med kvalificeringen heraf.

Vi leverer:

 • 1 workshop: Sustainable Business Opportunity Mapping
 • Rapport med identifikation og vurdering af potentialer i grøn digitalisering
 • Liste over potentielle løsningsmuligheder og leverandører
 • Facilitering af møder med udvalgte leverandører
 • Anbefaling til videre forløb
Kontakt os

softwareplatform


automatisering af ledelse og rapportering

Ledelse- og rapportering af bæredygtighedsaktiviteter og resultater kræver ofte mange – og nye typer –  af data og informationer på tværs af virksomheden. I dag er rapporteringen i SMVerne oftest en årlig tidskrævende som kommer på toppen af andre årsafslutningsopgaver. Men hvis virksomhedens ambitiøse bæredygtighedsmål skal nås, kræves hyppigere rapportering til bestyrelse, topledelse og andre interne interessenter – også måske også til virksomhedens investorer og bankforbindelse.

Sustainia kan tilbyde at implementere en af Nordens førende bæredygtighedsplatforme  – Position Green. Platformen er meget brugervenlig og fleksibel, understøtter såvel dansk lovgivning som den kommende EU Taxonomy og anerkendte globale standarder som GRI. Den har endvidere flere muligheder for automatisering af dataindhentning, workflow automatisering mm, og giver derfor de bedste muligheder for at bruge tiden på dataanalysen frem for tidskrævende arbejde med regneark og manuelle beregninger.

Vi leverer:

 • Interessent- og governance analyse
 • Kravs- og dataanalyse
 • Opsætning- og konfigurering af Position Green Platform
 • Konfigurering af internt dashboard til ledelsen
 • Instruktion til nøglebrugere

Såfremt I ikke tidligere har udarbejdet en bæredygtighedsrapport eller ønsker udvikle jeres eksisterende tilbyder vi også hjælp her til.

softwareplatform


leverandør-compliance

I gennemsnit kommer over 70% af virksomheders CO2e emissioner fra deres underleverandører. Hertil kommer at der er stigende krav til at virksomheden også tager et uformelt kæde-ansvar for sin forsyningskæde i relation til også sociale og forretningsetiske kriterier. 

Sustainia hjælper virksomheder med at formulere deres leverandørpolitik ligesom vi kan hjælpe med at implementere en af Nordens førende platforme til leverandørvurdering – fra Position Green.  

Platformen er meget brugervenlig og fleksibel, og effektiviserer arbejdet med at indhente og vurdere data- og informations fra leverandørerne. Leverandører kan indrapportere data automatisk eller via digitale spørgeskemaer, som kan tilpasses alt afhængigt af fokusområde (eksempelvist kan der i nogle regioner være større risiko på det sociale område end i andre regioner). Platformen hjælper med opfølgning på manglende og inkonsistente data.

Vi leverer: 

 • Forslag til leverandørpolitik
 • Opsætning- og konfigurering af Position Green Supplier Assessment modul
 • Udarbejdelse af 3 forskellige dataindhentnings skemaer
 • Instruktion til nøglebrugere

undgå greenwashing


bæredygtighedsrapport

Flere og flere SMV’ere begynder at bruge afrapportering på bæredygtighed i deres forretningsudvikling. Markedsføringslovens § 13 slår fast, at virksomheder skal kunne dokumentere rigtigheden af oplysninger om faktiske forhold, og det gælder også markedsføring af jeres bæredygtighedsindsats. Sammen bygger vi jeres bæredygtighedsrapport. Har I allerede een, kan vi hjælpe jer med at løfte den eller gå mere i dybden og udforske nye områder, der skaber værdi. Hos os er faktabaseret fortælling i fokus, så den gode historie bag jeres grønne resultater står tydeligt frem, og kan verificeres. Vi sikrer os med andre ord, at I lever op til forbrugerombudsmandens guideline for grøn markedsføring.

SMV:Grøn er administreret af Erhvervshus Nordjylland. Gå til ansøgningsportalen her eller skriv til hello@sustainia.me og kom godt i gang


Rasmus Schjødt Pedersen Sustainia CEO

Rasmus Schjødt Pedersen

CEO and Partner

Advises on strategy, digital acceleration and ESG management. Degrees from University of Copenhagen and Harvard University.

Anders Quitzau

Associate Partner

Advises on digital acceleration, operational efficiencies and technology with 24 years experience from IBM and 18 years from the ‘Big 4’.

Ole Løhr Wilken

Partner

Advises on ESG management, strategy and reporting. Degrees from Oxford University and University of Copenhagen.