En vaccine mod samfundskriser?

Mens viruseksperter og medicinalgiganter verden over jagter og afprøver den vaccine, der skal bekæmpe Covid-19, er et hold af danske samfundseksperter i gang med at udvikle en “vaccine”. En der skal gøre os immune overfor den mutation af kriser, der kan forudses at ramme os de kommende år, og hvor pandemier kun er en af dem.

Klimaforandringerne er langt alvorligere – og med langt mere vidtrækkende konsekvenser. Tesen er, at pandemier kommer og går, men klimaforandringerne består. For at vi kan håndtere de accelererende og stadig tættere forbundne kriser, vi konfronteres med de kommende år, kræves der derfor en mere omfattende behandlingsplan.

Hvem skal udvikle den?

Den nye tænketank består af en række fremtrædende nøglepersoner, institutioner og investorer fra en lang række forskellige hjørner af samfundet samt Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet. Missionen er at udarbejde et katalog af mulige løsninger på fremtidens komplekse udfordringer. Tilsammen skal de gøre Danmark til et foregangsland i bæredygtig omstilling.

Læs mere om de involverede

Borgere, virksomheder og myndigheder

Målet er at skabe en slags “bæredygtighedens trepartsaftale” mellem borgere, virksomheder og lovgivende myndigheder og i fællesskab sikre en bæredygtig adfærd og omstilling.

For at borgerne kan gennemføre markante adfærdsændringer, skal virksomhederne levere bæredygtige produkter og ydelser, mens myndigheder og politikere skal skabe de bæredygtighedsfremmende rammer og reguleringer.

Det gøres igennem en Drejebog for Danmark

“Drejebog for Danmark” er en meget vigtig kilde til at forstå, hvordan de største udfordringer griber ind i hinanden og kræver nye sammenhængende svar og tvinger os til at handle på tværs af sektorer og brancher. Det er læren af klimaforandringer, tab af biodiversitet og Covid-19. Udfordringen er ny, og derfor bliver vi nødt til at eksperimentere os frem. Vi har ingen tid at spilde.”

Katherine Richardson
Professor og leder
Sustainability Science Center, KU

“Sammensætningen for gruppen bag Drejebog for Danmark skal afspejle, hvor komplekse udfordringerne er og derfor at de kun kan løses på tværs af sektorer – og med befolkningen omkring bordet.”

Erik Rasmussen
Stifter af Sustainia og initiativtager til Drejebog for Danmark
Se styregruppe og tænketank

"Sustainia World" – et vigtigt element af Drejebogen

Som vigtig drivkraft i omstillingen skal den tidligere militærlejr i Auderød omdannes til et digitalt og fysisk eksperimentarium for en bæredygtig levevis.

I tæt samarbejde med bl.a. Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet og Poul Due Jensens Fond undersøges, om lejren netop kan blive et internationalt kraftcenter, der under titlen “Sustainia World” skal afdække og teste, hvordan vi kan kan gennemføre markante ændringer i vores daglige forbrugsmønstre.

Et projekt i to faser

Frem til januar 2021…

er opgaven at vurdere mulighederne for, hvordan Danmark bliver en europæisk rollemodel for bæredygtige samfundsmodeller inden 2025 samt at omdanne Auderødlejren til et fysisk eksperimentarium. 

Fra januar 2021 og frem til 2025…

er det målet at initiere og koordinere en bred involvering omkring gennemførelsen af konkrete ideer og planer, der kan accelerere en bæredygtig omstilling af Danmark – under forudsætning af fortsat bred opbakning og finansiering. Danmark forventes samtidig at være positioneret som en europæisk rollemodel og en integreret del af det planlagte New European Bauhaus med Sustainia World i Auderødlejren som et fysisk og digitalt omdrejningspunkt.

“Sustainia World giver mulighed for at tage det næste grønne skridt og vise en endnu bredere vifte af grønne løsninger og leveformer frem og samtidig være et eksperimentarium for helt nye grønne løsninger.” 

Dan Jørgensen
Minister
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

“(…) it is important that we work across industries and interest groups to develop a common agenda, and to identify the current problems that we as a community can solve.”

Thomas Thune Andersen
Chair, Ørsted A/S

Styregruppe

Sustainia har samlet et unikt Advisory Board samt en task force – en midlertidig tænketank – med en unik kompetenceklynge, der favner netop den indsigt og de erfaringer, der kan skabe et bæredygtigt samfund. Læs mere om, hvem der står bag Drejebog for Danmark.

Vil du vide mere om styregruppen og resten af tænketanken?

Læs mere

Har du spørgsmål til projektet?

Du er velkommen til at kontakte os i forhold Drejebog for Danmark og Sustainia World. Hvad enten det drejer sig om et muligt samarbejde, gode ideer eller nysgerrighed, hører vi gerne fra dig. 

Erik RasmussenStifter, Sustainia
KONTAKT